PTH02001 – Lập trình nâng cao (Advanced Programming)

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Ghi chú: Nội dung trên trang này sẽ được cập nhật trong quá trình học.

Đây là trang web cung cấp thông tin, tài liệu của môn học Lập trình hướng đối tượng.

Lập trình nâng cao

Triết lý lập trình: Kỹ thuật làm nhiều thành kỹ năng, kỹ năng thành thạo thành kỹ xảo, kỹ xảo điêu luyện thành nghệ thuật. Mục tiêu hướng tới nghệ thuật lập trình.